Maleta de lectura - Departamento de Educación Física

10 ideas clave de animación a la lectura

As ideas expostas neste libro, e en particular a idea clara nº 5 ("O xogo entendido con seriedade, é inherente á lectura e, ben utilizado, pode despertar o desexo de ler"), suxírennos a idea de que a motivación é o problema central en torno ao que xira a educación de lectoras/es. Ler e xogar son o mesmo.

Isto pode entenderse tamén no sentido de que os xogos de mesa fan máis atractiva a biblioteca para o alumnado. Abrimos de novo o debate: Silencio, concentración, ambiente de traballo individual? Xogos, actividades, ambiente de traballo colectivo?

Para quen opte polo segundo, recomendamos tres páxinas nas que se pode aprender as regras e descargar taboleiros e incluso simuladores de gran número de xogos. Facemos tamén unha selección dos que serían interesantes para unha biblioteca:

Páxinas

De tablero
Mundijuegos
Tangram en Facebook

Selección

3 puntos: Regras, Taboleiro
Ashte Kashte: Regras, Taboleiro
Backgammon: Regras, Taboleiro
Damas: Regras, Taboleiro
Dominó: Regras
Hex: Regras, Taboleiro
Liñas de Acción: Regras
Otelo: Regras
Parchisi: Regras, Taboleiro
Pentago: Regras, Taboleiro
Quoridor: Regras, Taboleiro
Senet: Regras, Taboleiro
Taboíña celta: Regras
Tangram: Completo (inclúe simulador)
Xadrez: Regras
Xungla: Regras, Taboleiro

Todos os materiais, tomados das páxinas citadas e da wikipedia, utilízanse só con finalidade educativa e, para solicitar que se retiren deste blog, basta con indicárnolo nun "comentario" na caixa de diálogo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario