FORMACIÓN USUARIOS ESA
O noso proxecto da biblioteca escolar é a luz así que os adultos tiñeron que buscar no meiga e na nosa biblioteca fondos que teñan que ver coa palabra luz e as súas diferentes acepcións: paz, amor, blanco. Aquí están as preguntas:GRUPO 1

1. Busca o autor de Una luz en la marisma_______________________________________________

2. Película de Disney ________________________________________________________________

GRUPO 2

1. Cita unha novela de Xavier Docampo_________________________________________________

2. El brillo del cerne foi escrito por_____________________________________________________

GRUPO 3

1. Que thriller de Stephen King  ten un título relacionado coa luz?____________________________

2. Autor de Colmillo blanco___________________________________________________________

GRUPO 4

1. Que novelas temos na nosa B.E. que mencionen no seu título a cor branca
    _______________________________________________________________________________

2. Autor de A ESMORGA ___________________________________________________________

GRUPO 5

1. Quen escribiu A luz secreta_________________________________________________________

2. Cita unha novela de Fernández Paz que teña a palabra luz no título__________________________


GRUPO 6

1.  Quen escribiu a obra de teatro El tragaluz? ____________________________________________

2. Quenes son os protagonistas de As pegadas da luz? ______________________________________


GRUPO 7

1. Quen escribiu Trampa de luz________________________________________________________

2. En que volumen de Física para la ciencia trátase o tema da electricidade______________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario