O mundo dos animais

A actividade consistiu na lectura dun fragmento do libro O mundo dos animais de Desmond Morris. Cada clubeir@ escolleu ao chou un animal para ler individualmente os seus costumes e características máis relevantes. Logo cada alumn@ representou con xestos e mímica as principias características do animal que lle tocara; e @s compañeir@s trataban de adiviñar cal era.

No hay comentarios:

Publicar un comentario